משרד: רחוב הנמל 37, טלפון:04-8622697

נייד: 054-5600601